Kirjoittaminen apuna oppimisessa

Jo peruskoulussa oppilaat kirjoittavat ylös muistiinpanoja samalla, kun opettaja luennoi esimerkiksi historian tapahtumista tai eduskunnan toiminnasta. Vaikka yläkoululaisen mielestä ei siltä ehkä tunnukaan, kirjoittaminen on oikeasti olennainen ja hyödyllinen osa oppimista. Tutkimusten mukaan oppiminen on tehokkainta silloin, kun kaikki aistit valjastetaan käyttöön. Kuuntelemalla opettajaa oppilas rekisteröi uuden tiedon kuulonsa avulla. Samalla opettaja saattaa näyttää esimerkiksi kuvia tai muita visuaalisia elementtejä opittavan asian havainnollistamisen helpottamiseksi. Kun tähän kuulon ja näön yhteispeliin yhdistetään vielä käden liike, eli muistiinpanojen kirjoitus, oppimistulokset paranevat entisestään. Kirjoittaminen myös pakottaa oppilaan keskittymään käsiteltävään asiaan. Muistiinpanojen kirjoittaminen onnistuu vain harvoin silloin, kun ajatukset ovat jo illan jalkapallotreeneissä tai jos päässä pyörii lähinnä se, mitä ruokaa tänään on lounaalla. Kirjoittaminen pakottaa olemaan läsnä tässä ja nyt. Läsnäolo puolestaan on oppimisen edellytys.

Kynä käteen ja kirjoittamaan

Etenkin korkeakouluissa, mutta nykyään myös lukiossa, opiskelijat ottavat usein luennolle mukaan myös kannettavan tietokoneen. Tietokoneella kirjoittaminen käy toki nopeasti ja asiat saa muistiin yhtä hyvin Word-dokumentille kuin paperiseen vihkoonkin. On kuitenkin tutkittu, että käsin kirjoittaminen on oppimisen kannalta tehokkaampaa kuin muistiinpanojen näpyttely tietokoneen ruudulle. Käden liike jää tietokoneella pienemmäksi kuin käsin kirjoittaessa. Mahdollisuuksien mukaan kannattaakin siis suosia perinteistä vihko ja kynä -varustusta luennoilla ja oppitunneilla. Tietokoneella näpyttelyssä on myös se huono puoli, että helposti huomio kääntyy toisaalle ja pian huomaakin seikkailevansa Facebookin syövereissä kuuntelematta lainkaan, mitä opettaja tai luennoitsija sillä hetkellä luokan edessä puhuu. Ärsykkeet kannattaakin minimoida, minkä vuoksi vihko ja kynä toimivat tietokonetta paremmin muistiinpanovälineinä, puhumattakaan tabletista tai älypuhelimesta.

Vihko ja kynä ovat tietokonetta parempia myös siksi, että ne mahdollistavat tietokonetta vapaamman muistiinpanojen asettelun. Kynän ja paperin avulla voit luoda muistisi tueksi erilaisia ajatuskarttoja. Kynällä on myös helppo piirtää muistiinpanojen oheen jokin opittavaa asiaa paremmin havainnollistava kuva. Myös muistiinpanojen jäsentely ja ryhmittely käy perinteisin keinoin helpommin kuin tietokoneella, samoin taulukoiden piirtäminen on usein nopeampaa käsin kuin millään tekstinkäsittelyohjelmalla. Toki tietokone mahdollistaa monia asioita ja esimerkiksi ajatuskartat ja kollaasit ovat usein visuaalisesti kauniimpia silloin, kun ne tehdään tietokoneella. Harvoin kuitenkaan luennon tai oppitunnin aikana ehtii väsäillä kuvakollaasia Photoshopilla tai käyttää Wordin taulukkotyökalua muistiinpanojen jäsentelyyn. Kun nopea työskentely on tarpeen, kannattaa suosia edelleen kynää ja paperia. Käsinkirjoitetut muistiinpanot ovat usein visuaalisesti kiinnostavampia kuin koneella kirjoitetut.

Kirjoittaminen auttaa kertaamaan

lettersKirjoittaminen on hyvä keino myös opitun kertaamisessa. Kun opiskelet esimerkiksi tenttiin tai kokeeseen, kannattaa ensin lukaista omat muistiinpanot kerran läpi. Sitten ne kannattaa kirjoittaa uudelleen puhtaaksi, ajatuksen kanssa. Usein luennolla kirjoitetut muistiinpanot ovat kiireessä tehtyjä. Kun kirjoitat niitä puhtaaksi, tulet prosessoineeksi aivoissasi kaiken kirjoittamasi tiedon uudelleen. Näin muistijälki opitusta asiasta vahvistuu ja oppi syvenee. Muistiinpanot kannattaa kirjoittaa puhtaaksikin käsin, mutta myös koneella kirjoittamisesta on varmasti hyötyä. Valitse siis itsellesi paras ja mieluisin tapa. Myös havainnekuvat ja visuaaliset elementit kannattaa piirtää uudelleen. Esimerkiksi eläinsolun osat painuvat päähän paremmin, jos olet omin käsin piirtänyt ja nimennyt solun eri osat.

Kirjoittaminen on hyvä apu silloin, kun opeteltavana on suuria kokonaisuuksia. Kirjoittaminen auttaa kuitenkin myös uuden kielen oppimisessa. Esimerkiksi sanaston opettelussa auttaa, kun vieraskieliset sanat suomennoksineen kirjoittaa paperille ennen ulkoa opettelua. Näin tulee oppineeksi myös sanan oikean kirjoitusasun, joka toisinaan poikkeaa huomattavasti sanan lausutusta muodosta. Myös esimerkkilauseiden kirjoittaminen auttaa painamaan mieleen esimerkiksi kielioppisääntöjä. Vaikka oppiminen onkin viime vuosina digitalisoitunut ja siirtynyt pitkälti sähköisille oppimisalustoille, ei perinteisiä tapoja kannata vielä heittää romukoppaan. Kirjoittaminen oikealla kynällä paperille on tutkitusti hyvä keino parantaa keskittymistä ja syventyä oppimiseen. Vaikka käyttäisitkin opiskelussasi myös sähköisiä välineitä, kannattaa toisinaan keskittyä yhteen asiaan kerrallaan ja opetella asioita perinteisin keinoin. Usein vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia ja tämä pätee myös uusien asioiden oppimisessa. Varustaudu siis seuraavalle luennollesi kynän ja muistikirjan avulla.